TẦM NHÌN CHUYÊN MÔN Liên tục đổi mới, hoàn thiện công cụ đánh giá năng lực, nền tảng kỹ thuật và công cụ can thiệp chuyên môn nghiệp vụ, làm cơ sở cho hoạt động lựa chọn, xây dựng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, chuyên nghiệp của Skylab.

Chú trọng lựa chọn, phát triển đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng viên ưu tú để thực hiện nhiệm vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, hỗ trợ khám bệnh từ xa với hồ sơ điện tử, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và cung cấp các dịch vụ y tế tại nhà, đặc biệt ưu tiên cho các vùng núi cao, biển đảo, vùng xa xôi hẻo lánh.

Xây dựng hệ sinh thái thu thập, quản trị dữ liệu về sức khỏe; về cơ cấu, phân bố, quy mô, đặc điểm, tính chất, nguyên nhân, diễn tiến của bệnh tật, làm nền tảng cho hoạt động nghiên cứu khoa học y học và làm cơ sở cho hoạt động cung ứng các dịch vụ y tế.

Từng bước đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe; đặc biệt chú trọng đầu tư nghiên cứu, ứng dụng thành tựu công nghệ sinh học phân tử, bệnh học phân tử, công nghệ nano vào điều trị ung thư và các bệnh hiểm nghèo, vào điều hòa sinh trắc giải phẫu cơ thể người.